ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στην μεταφορική ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ διαθέτουμε ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα για μεταφορές φορτίων σε μεγάλα ύψη, ειδικό εξοπλισμό και συνεργείο για σύνδεση και αποσύνδεση επίπλων ή ηλεκτρικών συσκευών και κυρίως έμπειρο και πρόθμο προσωπικό όπου με την πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει είναι πάντα έτοιμο να σας εξυπηρετήσει.